หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลไกรใน
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างตรวจซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บบ ๔๓๒๐ สุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยาง สายไปศรีสำโรง-ซอยลุงดีพัฒนา หมู่ที่ 13 บ้านบึงบอน รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.26-041 สายถนนดินลูกรัง ซอยลุงดีพัฒนา บ้านบึงบอน ตำบลไกรใน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 ม.ค. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ม.ค. 2564 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กง ๙๗๐๒ สุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ม.ค. 2564 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖/๕๕/๐๓๘ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2564 ]ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ธ.ค. 2563 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กต ๖๑๒๐ สุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2563 ]จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมะเกลือ องค์การบริหารส่วนตำบลไกรใน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย [ 7 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษ A๔ ขนาด ๘๐ แกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ธ.ค. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงสูบน้ำคลองตะโก หมู่ที่ ๑๓ บ้านบึงบอน ตำบลไกรใน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 29
 
 
คู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน
ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก
ในการติดต่อกับหน่วยงาน
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
นางสาวจเร คงเกตุ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไกรใน
 
LINK
ที่น่าสนใจ