หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลไกรใน
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
วิสัยทัศน์ อบต.ไกรใน
"บ้านเมืองน่าอยู่ ภูมิทัศน์สวยงาม เศรษฐกิจมั่งคั่ง
ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี"
 
 
พันธกิจ
 
ก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม
 
ขยายเขตไฟฟ้าและก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา
 
ปรับปรุงคลองและทางระบายน้ำให้สามารถควบคุมการส่งและระบายน้ำ
 
สร้างระบบบริการและคุ้มครองสุขภาพ
 
ส่งเสริมการเกษตรและส่งเสริมการรวมตัวเพื่อดำเนินเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
 
พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
 
จัดให้มีระบบป้องกันสาธารณภัย อุบัติภัยและอุบัติเหตุ อย่างทั่วถึงและทันท่วงที
 
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
 
ส่งเสริมการบริหารและจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
 
ส่งเสริมการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
 
 
คำขวัญ
คำขวัญ อบต.ไกรใน
"นมัสการหลวงพ่อมา งามตาผ้าทอมือ
เลื่องลือสุราพื้นบ้าน สืบสานวัฒนธรรมรำกลองยาว"
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการก่อสร้างถนน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศักยภาพ และความเข้มแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
 
 
คู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน
ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก
ในการติดต่อกับหน่วยงาน
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไกรใน 181 หมู่ 3 ตำบลไกรใน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 6417 โทรศัพท์ : 055-940-620 , 055-940-621
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลไกรใน
จำนวนผู้เข้าชม 544,740 เริ่มนับ 24 ส.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-940-620
สายด่วนนายก อบต.ไกรใน
โทร : 061-270-2038